4
v
n
4
x
L
Zadajte kód bez medzier a dbajte pritom na veľké a malé písmená.