M
i
a
p
t
n
Zadajte kód bez medzier a dbajte pritom na veľké a malé písmená.