5
p
c
X
t
c
Zadajte kód bez medzier a dbajte pritom na veľké a malé písmená.