Obchodné podmienky

!!!ESHOP MÁ TRVALO POZASTAVENÚ PREVÁDZKU A V SÚČASNOSTI NEPOSIELA OBJEDNÁVKY!!!
 

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (ďalej aj objednávateľom) a predávajúcim Tomáš Koleň, so sídlom Párnica 295, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45346313, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu ZDRAVImE.sk.

I. Dodacie podmienky

1. Objednávanie tovaru

Na objednanie tovaru slúži nákupný Košík s objednávkovým formulárom, ktorý nájdete na stránke (podrobnejšie v sekcii Ako nakupovať. Po jeho vyplnení od nás obdržíte potvrdzujúci email o zaevidovaní vašej objednávky. Potvrdzujúci e-mail bude obsahovať zhrnutie vami zaslanej objednávky, pričom sa daným okamihom objednávka považuje za záväzný návrh zmluvy zo strany kupujúceho.

2. Storno objednávky

Kupujúci môže objednávku stornovať prostredníctvom žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu zdravime [at] zdravime [dot] sk, najneskôr však do 12 hodín od momentu obdržania potvrdzujúceho emailu k objednávke. Predávajúci má právo objednávku stornovať z dôvodu nedostupnosti tovaru a povinnosť informovať o danom stave kupujúceho prostredníctvom emailu.

3. Dodanie tovaru

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom, prípadne osobným odberom. Kuriér Vám tovar objednaný na stránke ZDRAVImE.sk doručí osobne na určenú adresu. Pre urýchlenie doručovacieho procesu vás kuriér bude kontaktovať telefonicky na Vami zadaný telefónny kontakt (zadanie platného telefonického kontaktu je podmienkou pri výbere spôsobu prepravy kuriérom). Po dohode je možné si dohodnúť aj osobný odber. Tovar, ktorý je na sklade Vám odošleme najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia objednávky. V opačnom prípade vás budeme informovať.

4. Možnosti platby

Dostupný výber z nasledovných možností:

  • Dobierka (platba pri dodaní tovaru)
  • Prevod resp. vklad na účet

Poznámka: Pri objednávkach nad 150,00 EUR požadujeme platbu vopred vo výške 50% z ceny objednávky.

5. Cena tovaru

Ceny tovaru sú uvedené na stránke internetového obchodu ZDRAVImE.sk. V prípade zmeny cien u dodávateľa, bude kupujúci (objednávateľ) kontaktovaný prostredníctvom emailu resp. telefonicky a objednávka bude vybavená až po odsúhlasení novej ceny.

6. Cena za prepravu

Cena prepravy a balného je stanovená podľa zvoleného spôsobu prepravy nasledovne (EUR):

Poštovné a balné
pošta kuriér
balík 1. trieda platba vopred balík 1. trieda platba dobierkou balík platba vopred balík platba dobierkou
2,50 € 3,30 € 4,90 € 5,90 €

pošta 1. trieda: dodávka do 2 pracovných dní od expedície
kuriér: dodávka do 1 pracovného dňa od expedície

  • Objednávka nad 70,00 EUR...ZADARMO*
  • Osobný odber...ZADARMO

*platí pri preprave prostredníctvom pošty

Ceny prepravy a balného sú platné pre dodanie tovaru na území Slovenskej republiky. Dodávky mimo Slovenskej republiky je možné stanoviť individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich údajov.

8. Vrátenie zakúpeného tovaru

Tovar zakúpený v internetovom obchode ZDRAVImE.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia (§12 Zákona 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji). Tovar je potrebné vrátiť na korešpondenčnú adresu predávajúceho uvedenú v kontaktnom formulári, v originálnom balení, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci (objednávateľ). Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky sú platné od 25.4.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny dodacích podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

II. Zľavy

Internetový obchod ZDRAVImE.sk prináša pre svojich zákazníkov systém zliav a zľavových kupónov.

1. Vernostný zľavový systém

Každý registrovaný zákazník, ktorý nakúpi v internetovom obchode ZDRAVImE.sk, získava zľavu 3% z ceny tovaru*. Zľava je platná od každého ďalšieho nákupu, zrealizovaného na stránke ZDRAVImE.sk. Pre aktiváciu zľavy je potrebné splniť dve podmienky: registrácia a nákup. Následne stačí požiadať o aktiváciu zľavy na adrese: zdravime [at] zdravime [dot] sk.

Zákazníkovi, ktorému bude udelený status verného zákazníka, sa budú ceny tovaru, po prihlásení v internetovom obchode ZDRAVImE.sk, zobrazovať po zľave.

*Zľava sa nevzťahuje na poštovné a balné.

2. Zľavové kupóny

Internetový obchod ZDRAVImE.sk prináša pre svojich zákazníkov zľavové kupóny v spolupráci s partnermi obchodu. Zľavové kupóny je možné získať aj v súťažiach a kampaniach v rámci marketingovej komunikácie internetového obchodu.

3. Záverečné ustanovenia

Tieto zľavy sú platné od 29.8.2011. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny zľavových podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

III. Reklamačné podmienky

Nasledovné reklamačné podmienky popisujú pravidlá pri nákupe v internetovom obchode ZDRAVImE.sk. Pred objednaním tovaru v internetovom obchode Vám odporúčame, aby ste sa s uvedenými podmienkami oboznámili.

1. Všeobecné ustanovenia stránky ZDRAVImE.sk

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi. Ku každému zakúpenému tovaru je vydaný daňový doklad (faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list) s uvedením všetkých potrebných údajov pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum odoslania, cena, množstvo, prípadne ďalšie relevantné údaje).
Tento reklamačný poriadok je spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Záruka sa vzťahuje na všetky produkty, ktorých reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. V prípade, že kupujúci nakupuje produkty na obchodnú spoločnosť, reklamácia sa rieši podľa Obchodného zákonníka. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (druh, množstvo alebo sériové číslo) je povinný ihneď (najneskôr do 24 hodín po prevzatí tovaru kupujúcim) preukázateľným spôsobom kontaktovať predávajúceho a vyžadovať riešenie. Pokiaľ tak neučiní, vystavuje sa riziku, že neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Dátum odoslania tovaru je uvedený na záručnom liste, t.j. daňovom doklade. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa.

3. Záručné podmienky

Kupujúcemu je odporúčané prekontrolovať stav zásielky ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je potrebné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou, ktorá zodpovedá za prepravu. V prípade neskoršej reklamácie, nesúvisiacej s prepravou zásielky, zašle kupujúci reklamovaný tovar na korešpondenčnú adresu predávajúceho. Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu záručného listu – daňového dokladu, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, email. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V opačnom prípade, náklady na prepravu neoprávnenej reklamácie budú zaúčtované kupujúcemu.
Oprávnená reklamácia na produkty sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné chyby a nedostatky vzniknuté pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktov vzniknuté pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), prepätím, napr. pri údere blesku.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, tovar bude opravený, s prípadnou výmenou vadnej časti za novú. Predávajúci je oprávnený reklamovaný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a charakter vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať). V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený daňový doklad - dobropis . Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho e-mailom, prípadne telefonicky resp. SMS a tovar odošle na adresu kupujúceho.

5. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky sú platné od 25.4.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

IV. Upozornenie!

Liečivé produkty v ponuke internetového obchodu ZDRAVImE.sk majú podporný účinok pri liečbe špecifických problémov uvedených v ich popise. Uvedené produkty neslúžia ako náhrada medikamentóznej liečby. Použitie odporúčame konzultovať s Vašim ošetrujúcim lekárom.

ZDRAVImE.sk - Zdravá výživa, bioshop, prírodné produkty.