OTPLtWskqmKJbZyBb

Zadajte popis produktu, ktorý sa používa stránkach.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Viac informácií o možnostiach formátovania

Informácie o produkte
Kód tovaru / model.
Výrobcom odporúčaná predajná cena.
Vaše obchodné náklady.
Nákupná cena pre zákazníka.
Rozmery
Fyzické rozmery zabaleného produktu.
Koľko produktov je v jednom balení?
Leave blank or zero to disable the quantity field next to the add to cart button, if it is enabled in general. If it is disabled, this field is ignored.
Zadajte hodnotu, podľa ktorej sa určí pozícia produktu v zozname produktov.
Produkty s rovnakou hodnotou sa zoradia podľa názvu.
Nastavenia dopravy
Pevné dopravné náklady
Prepíšte tu implicitné prepravné sadzby pre jeden produkt pre každý spôsob dopravy. Zadajte -1, ak sa chcete vrátiť k implicitným hodnotám.
Implicitná sadzba: 0,00€
Implicitná sadzba: 0,00€
Implicitná sadzba: 0,00€
Implicitná sadzba: 0,00€
Implicitná sadzba: 0,00€
Implicitná sadzba: 0,00€