2% z vašich daní pre občianske združenie MAMILA

Občianske združenie Mamila podporuje dojčenie a združuje poradkyne pri dojčení - www.mamila.sk

Výskumy ukazujú, že dlhodobé dojčenie je prevenciou mnohých detských chorôb i civilizačných ochorení v dospelom veku. Dojčenie chráni nielen dieťa, ale aj matku.
Mnoho ľudí si myslí, že keď matky dojčiť chcú a budú sa snažiť, dojčenie pôjde bez problémov. Niekedy však pre úspešné dojčenie treba spraviť viac, než len chcieť.
Aby deti mohli byť dojčené, potrebujú matky pomoc, podporu a správne informácie.

Občianske združenie MAMILA vytvára na Slovensku sieť poradkýň, ktoré matkám prakticky pomáhajú a podporujú ich pri zvládaní problémov s dojčením.

MAMILA školí poradkyne pri dojčení, aby ich podpora a pomoc matkám boli na odbornej úrovni a na základe najnovších poznatkov v oblasti dojčenia.

MAMILA pomáha matkám dojčiť ich deti.

Ak venujete o. z. MAMILA svoje 2%:

  • pomôžete zlepšiť podporu dojčenia v pôrodniciach
  • pomôžete vyškoliť nové poradkyne, ktoré budú pomáhať mamičkám v teréne
  • umožníte pozvať zahraničných odborníkov, ktorí pomôžu rozvoju nemocníc priateľských k deťom (BHFI)
  • umožníte znovuvydanie úspešnej knižky Praktický návod na dojčenie, ktorá pomáha matkám dojčiť
  • umožníte pripraviť a vydať novú knižku s názvom Praktický návod na riešenie otázok s dojčením
  • pomôžete zriadiť Hotline linku pomoci mamičkám s dojčením
  • umožníte fungovanie poradne dojčenia na ww.mamila.sk
  • pomôžete rozvíjať webovú stránku na pomoc dojčiacim matkám a ich deťom

Názov organizácie: MAMILA, o. z.
Právna forma: občianske združenie
IČO: 360 645 13
Adresa: Teodora Tekela 6478/4, Trnava, 917 01
Bankové spojenie: 4012128691/7500 ČSOB
Email: dojcenie [at] mamila [dot] sk


O. z. MAMILA za 10 rokov pomohla už tisícom matiek dojčiť ich deti. Aj vďaka vašej podpore sme doposiaľ dokázali:

Všetkým, ktorí pomohli, ĎAKUJEME.